تاسیسات بیمارستانی و نکات کلیدی

تاسیسات بیمارستانی و نکات کلیدی

بخش اصلی تاسیسات مکانیکی بیمارستان و اجزای موتورخانه آن

تاسیسات موتورخانه بیمارستان نسبت به هر ساختمان دیگری پیچیده تر و با اهمیت تر است. اجزای موتورخانه بیمارستان تفاوت چندانی با سایر موتورخانه ها ندارد و حساسیت استفاده از سیستم گرمایشی و سرمایشی بیمارستان است که تمایز اصلی را بین تاسیسات گرمایشی و سرمایشی بیمارستان و سایر ساختمان ها ایجاد می کند. تاسیسات مکانیکی بیمارستان شامل ۳ بخش اصلی می شود که در ادامه متن آن را تشریح می کنیم. البته تاسیسات بیمارستان علاوه بر تهویه ، تصفیه ، سرمایش ، گرمایش و سایر موارد مکانیکی شامل بخش های دیگری نیز می شود که در این متن بیشتر تاسیسات گرمایشی و سرمایشی بیمارستان مورد بحث است.

سه بخش اصلی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی بیمارستان
۱ . تاسیسات موتورخانه بیمارستان و اجزای آن
وظیفه اصلی تاسیسات موتورخانه بیمارستان ایجاد آب سرد ، آب گرم و بخار داغ برای مصارفی مانند تهویه ، شستشو ، استریلیزاسیون و غیره است. اجزای موتورخانه بیمارستان معمولا شامل موارد زیر می شود :

۱ . چیلر

وظیفه چیلر ، سرد کردن آب تا دمای نزدیک صفر درجه سانتی گراد و در برخی کاربردها تا زیر صفر درجه است.

معمولا چیلرهای موتورخانه بیمارستان از نوع تراکمی انتخاب می شوند. ممکن است دستگاه چیلر به جای نصب در موتورخانه بیمارستان در فضای آزاد (مانند حیاط یا بر روی بام) نصب شود. اگر چیلر انتخابی از نوع تراکمی آب خنک و یا جذبی باشد به دستگاه های برج خنک کننده نیز جهت خنک کاری آب این چیلرها نیاز خواهد بود. اگر از چیلر تراکمی هوا خنک استفاده شود دیگر به برج های خنک کننده نیازی نیست.

نکته مهم اینکه برج های خنک کننده پس از مدتی به بستری بسیار مناسب برای رشد باکتری ها، جلبک ها و غیره تبدیل می شوند و به علت باز بودن مدار آنها و تبادل حرارت بین هوای اتمسفر و آب ، این آلودگی ها به هوای اطراف ساختمان های بیمارستان منتقل شده و می تواند مشکلات بهداشتی بوجود آورد و از این نظر توصیه می شود که از چیلر تراکمی هوا خنک در تاسیسات بیمارستان استفاده شود.