کاربرد محصول هوای فشرده مدیکال:
هوای فشرده مدیکال در بخش های مختلف بیمارستان همچون ICU، اتاق عمل، اورژانس، نوزادان و CSR و بخش های بستری کاربرد دارد.
هوای فشرده تولید شده طبق استاندارد کلاس 1-4-1، خشک، عاری از رطوبت، باکتری و روغن می باشد و در بسیاری از مواقع برای استفاده بیماران با اکسیژن مخلوط میشود.

مزایا و ویژگی های برتر محصول هوای فشرده مدیکال:ش
1- استفاده از حداکثر ظرفیت هوای فشرده و در هر زمانی که مورد نیاز بخش بیمارستانی می باشد.
2- انتقال راحت هوای فشرده به هر نقطه از بیمارستان که مورد نیاز می باشد
3- با تنظیم فشار لازم مصرف می توان به هر سرعت از هوای فشرده جهت مصرف دسترسی داشت
4- سیستم هوای فشرده طوری طراحی گردیده است که نوسانات دمایی محیط بر روی آن بی تاثیر باشد
5- قطعات استفاده شده در این سیستم از جنس پنوماتیک بوده و از آخرین تکنولوژی ها استفاده گردیده و این امر طول عمر قطعات را افزایش خواهد داد
6- از لحاظ ایمنی سیستم هوای فشرده آتش سوزی و انفجار ندارد