جهت دانلود کاتالوگ الکترونیکی محصولات شرکت سهیل میتوانید از لینک ذیل اقدام نمائید. در این کاتالوگ شما می توانید کلیه اطلاعات فنی در خصوص اتوکلاوهای بیمارستانی سهیل آرین، هوای فشرده مدیکال و ساکشن مرکزی را دریافت نمائید.همچنین مجوزهای اخذ شده توسط شرکت  را مشاهده کنید  

دانلود کاتالوگ